KATARINA ZRINSKI d.o.o. za nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: Katarina Zrinski d.o.o., Moslavačka 9, 42000 Varaždin
OIB 13653700851
PDV ID HR13653700851 upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070004900
Račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN HR0323400091110264697, SWIFT PBZGHR2X
Temeljni kapital 95.560,00 € uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Nebojša Tepšić, Mirjana Ptiček

Nakladničko društvo Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin osnovano je godine 1994. Od tada razvija vlastito nakladništvo i distribuciju knjiga, igračaka, slagalica i nastavnih pomagala.

Nakladništvo
Katarina Zrinski je stabilna i perspektivna nakladnička kuća s naglašenom ulogom u značaju obrazovanja, usavršavanja i cjeloživotno učenja uz biblioteke književnih klasika, lektirnih izdanja, biblioteke za poslovnu edkuaciju i biblioteke za djecu i mlade. Osim nakladništva društvo djeluje samostalno i kao prodajno-distributivni centar vlastitih izdanja i knjiga drugih nakladnika, nastavnih pomagala, didaktike i sadržaja za vannastavne aktivnosti.

Kao važan dobavljač osnovnim i srednjim školama, fakultetima, dječjim vrtićima, gradskim i narodnim knjižnicama, a uz suradnju s knjižarama i papirnicama u maloprodaji društvo pokriva cijelo tržište Hrvatske, ali i Slovenije.

Vlastitu maloprodaju razvija putem svoje internet trgovine Mojaknjiga.hr te time zaokružuje ponudu i čini je pristupačnu svima za lakši ulazak u svijet dobrih knjiga. Tijekom svojeg postojanja tvrtka je specijalizirala program izdavanja knjiga u nekoliko različitih smjerova objedinjenih u nekoliko biblioteka i to: Biblioteka Cvrčak, Biblioteka Pčelica, Biblioteka ABC i Biblioteka Zlatna knjiga. One obuhvaćaju poznata djela iz dječje književnosti i klasike koja se ujedno čitaju u osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima kao dio obaveznog nastavnog programa.
Sa zadovoljstvom ističemo kako je, stvaranjem tih biblioteka težnja uredništva bila usmjerena na opremanje knjiga potrebnim didaktičkim elementima kao što su predgovori, bilješke o autoru i ilustratoru knjige, rječnikom manje poznatih riječi, bibliografijom, metodikom i dr.

U odabiru recenzija i priređivanju knjiga sudjelovali su mnogi suradnici znanstvenici i sveučilišni profesori, prevoditelji i književnici: dr. Vinko Brešić, mr. Magdalena Medarić, dr.sc. Karolina Vrban Zrinski, dr. Branimir Bošnjak, dr. Ante Stamać, Zlatko Crnković, dr. Ivo Zalar, dr. Cvjetko Milanja, dr. Milorad Stojević, prof.dr. Miroslav Kapš, dr. sc. Vinko Pintić, dr.sc. Nikola Tvrtković,dr. Marijan Posavi, mr. Miljenko Ernoić, dr. Roman Ozimec, dipl.ing. Franjo Poljak i drugi.

Objavili smo djela mnogih svjetskih i hrvatskih književnika od kojih izdvajamo najznačajnije hrvatske: I.Gundulić, M.Marulić, I.B.Mažuranić, A.Šenoa, V.Nazor, V.Novak, E.Kumičić, I.Kozarac, A.G.Matoš, M.Krleža, M.Matošec, V.Kaleb,V.Desnica, D.Horkić, Z.Balog, N.Iveljić, S.Škrinjarić, A.Gardaš, I.Kušan, S.Mihalić te Mate Maras, Božidar Prosenjak, Tihomir Horvat, Nevenka Videk, Alojz Majetić i Nedeljko Fabrio.

Kako bismo kod djece pobudili osjećaje za likovni i kulturni doživljaj te interes i kreativne sposobnosti uključujući i osjećaje ekološke svijesti, usredotočili smo se na vrlo važne kriterije likovno-estetskog izgleda i tehničke izrade same knjige za što su zaslužni naši vanjski suradnici, slikari i ilustratori Nevenka Macolić, Vjera Lalin, Magda Dulčić, Pika Vončina, Ana Kadoić, Svjetlan Junaković, Ivan Vitez, Ninoslav Kunc,Tino Budinski i Monika Marić-Tepšić.

Izdavački program upotpunjen je i sa posebnom bibliotekom pod nazivom Biblioteka 21. stoljeće koja je namijenjena odraslima, a obuhvaća naslove iz područja poslovnog i osobnog razvoja koja su temelj cijeloživotnom učenju.

Distribucija
Osim nakladništva društvo od osnivanja pa do danas djeluje samostalno i kao prodajno-distributivni centar vlastitih izdanja i knjiga drugih nakladnika, slagalica, igračaka i nastavnih pomagala. Kao važan dobavljač osnovnim i srednjim školama, fakultetima, dječjim vrtićima, gradskim i narodnim knjižnicama, a uz suradnju s knjižarama i papirnicama u maloprodaji društvo pokriva cjelo tržište Republike Hrvatske, ali i Slovenije. Vlastitu maloprodaju razvija putem svoje mrežne stranice, i internet trgovine pod nazivom Katarina Zrinski shop, te time zaokružuje ponudu pristupačnu gotovo svim pravnim i fizičkim osobama.

Prateći poslovno načelo naše kuće putem naših mrežnih stranica namjera nam je što više olakšati, učiniti preglednijim ulazak u svijet dobrih knjiga, kako bi njihov odabir, narudžba i preuzimanje pružali jednak užitak užitku čitanja.

STRATEŠKI PLAN RADA I RAZVOJA 2017. – 2022.

Naš strateški plan zasnovan je na strategiji Europske unije za rast i zapošljavanje, Strategija Europa 2020. koja je pokrenuta kako bi se stvorili uvjeti za pametan, održiv i uključiv rast.
U njoj je naglašena uloga i značaj obrazovanja, usavršavanja i cjeloživotnog učenja gdje je aktivno uključena i naša književno-nakladnička djelatnost kroz biblioteke književnih klasika, lektirnih izdanja, biblioteke za cjeloživotno učenje i za one najmlađe.
‘Posebno se ističe problem slabih i nedovoljnih kompetencija. U EU četvrtina od ukupnog broja učenika loše čita, svaka sedma mlada osoba prerano napušta školovanje i usavršavanje, a otprilike 50% njih završava srednju razinu obrazovanja, ali to često ne odgovara potrebama tržišta rada. Stoga podizanje razine obrazovanja, jačanje temeljnih vještina, potpora za produljenje školovanja te usklađivanje programa sa suvremenim potrebama predstavljaju ključne prioritete.’ (Strategija POU Zagreb, 2105.)

Opći cilj: Pridonijeti jačanju kapaciteta ulaganjima potrebnim za ostvarenje rasta i razvoja u području kulturne, umjetničke ali i obrazovne proizvodnje.

Naša strategija je u duhu tog općeg cilja – usmjerena na ulaganja potrebna za širenje na nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača i novih tehnologija kroz što će se realizirati i naši strateški ciljevi – razvoj, rast i novo zapošljavanje.

Za to su potrebna:
ulaganja u nove informacijske komunikacijske tehnologije, odnosno opreme i programa
ulaganja u razvoj integrirane mrežne platforme (e-knjižara)
ulaganja u poslovni objekat
ulaganje u kadrove.

Kroz trogodišnje razdoblje razvit ćemo specifične programe:
program nabavke i primjene nove IKT opreme kao preduvjet implementacije novih programskih rješenja i programa (zamjena dotrajale opreme, CRM rješenja, rješenja za e-mali marketing, programska rješenja u internet trgovini za reklamiranje proizvoda, promocije i kampanje, statistike te povezivanje s ERP sustavom i drugim servisima)
program nabavke, razvoja i integracija platforme za e-knjižaru i knjižnicu s ciljem partnerstva i boljeg umrežavanja (Web&book zaštita i enkripcija e-publikacija)
program ulaganja u kadrove obrazovanje, njihovo zadržavanje s tendencijom rasta broja zaposlenih u odnosu na realizaciju pojedinog strateškog cilja

Realizacija naših ciljeva donijet će:
Zadržavanje postojećih radnih mjesta i nova zapošljavanja
Povećanje prihoda od prodaje
Povećanje prihoda po zaposlenom
Smanjenje troškova distribucije

Razlog za daljnja ulaganja i jačanje tehnoloških kapaciteta kroz ostvarenje strateških ciljeva nastavak je aktivnosti poduzeća u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu i povećanju ukupnih prihoda u tuzemstvu i inozemstvu.
Poduzeće je u razdoblju 2013.-2016. godine ostvarilo osnovna ulaganja u pripreme za razvoj novog e-poslovanja a sada su potrebna daljnja ulaganja u nove tehnologije, marketing, promociju i prodaju knjiga kroz specijalizirane internetske alate za njihovo kreiranje i praćenje, za što poduzeće nema dovoljno vlastitih sredstava pa računa na bespovratne potpore programa EU kao i iz nacionalnih programa.

Sva dosadašnja ulaganja poduzeća i potpore koje je isto do sada primilo doprinijeli su novom zapošljavanju i zadržavanju postojećih radnih mjesta te povećanju prihoda u tim segmentima i to u razdoblju godinu – dvije nakon implementacije. Rezultati ulaganja istovremenu ukazuju da u okviru nakladništva postoji ozbiljna potreba za modernizacijom, vizualnim identitetom te definiranjem marketinške i promidžbene strukture radi poboljšanja i povećanja prodaje. To se posebice uviđa nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju i otvaranja slobodnog tržišta te povećanja konkurencije, ali i zbog višegodišnje krize, a unazad par godina i velikog negativnog trenda poslovanja u domaćoj knjižarskoj mreži zbog čega je prodaja u stalnom opadanju, a prilagodba digitalnoj prodaji spora i financijski zahtjevna na samom početku.

Ostvarivanje strateških ciljeva doprinijet će:
unapređenju proizvodnih procesa povezivanjem tehnologije i novih znanja, modernizacijom postojećih tehnologija i postupaka, pogotovo IT prostora
boljoj tržišnoj promociji, kurentnosti i konkurentnosti proizvoda i usluga u zemlji i postupno sve više u inozemstvu
praćenju brzog tehnološkog razvoja u našoj struci koji nameće potrebu kontinuirane aplikacije novih tehnologija, partnerstva, umrežavanja
promicanju nove digitalne pismenosti, što je uostalom jedna od zadaća koja je pridodana nakladništvu i u strateškim dokumentima Europske unije
povećanju prihoda u tuzemstvu ostvarivanju dodatne vrijednosti čime se povećava stabilnost i održivosti poslovanja poduzeća, poslovnih procesa, a time i zadržavanju postojećih radnih mjesta te mogućnost za otvaranje novih
diseminaciji nacionalne baštine i znanosti u globalnom okružju na tiskanim, internetskim i mobilnim platformama
korištenju financijske potpore iz drugih izvora
promicanju programa za djecu i mlade
općenitom formalnom i neformalnom cjeloživotnom obrazovanju koja uvelike potpomaže socijalizaciji djece i odraslih.
Sredstva

Sve programske aktivnosti u ostvarivanju strateških ciljeva su financijski održive jer poduzeće posjeduje većim djelom informatičku, komunikacijsku i mrežnu opreme za implementaciju kao i novija, ali necjelovita softverska rješenja, a samo održavanje odnosno kratkotrajnu (mjesečnu) podršku vođenja promidžbenih kampanja poduzeće može pokrivati iz vlastite dobiti.
No potrebna je šira podrška za dugotrajna ulaganja jer bez ulaganja u nove tehnologije i napredne mogućnosti i dodatne aplikacije neće biti moguće ostvariti planiranja poboljšanja u cjelokupnom poslovanju kao ni daljnje zapošljavanje jer poduzeće bez nekih rješenja neće moći osigurati kvalitetnu ponudu proizvoda i njihovu prodaju, a samostalna ulaganja bez pomoći izvana odnosno financijskih potpora iz drugih izvora nisu izvediva u tako kratkom roku.
Stoga će se naše poduzeće radi ostvarenja svojih strateških ciljeva sigurno prijavljivati na sve javne pozive i natječaje za koje će imati uvjete.

Zašto je važno podupirati nakladništvo u kulturi?

Podržavanjem programa i projekta vezanih za nakladništvo u kulturi osiguravaju se potrebni mehanizmi koji će jamčiti jednostavan pristup svim željenim diskursima, znanjima i informacijama. Tehnološki razvoj apliciranjem novih tehnologija i promicanje nove digitalne pismenosti, što je uostalom jedna od zadaća koja je u strateškim dokumentima Europske unije pridana nakladništvu. Commission recommendation of 20 August 2009 on media literacy in the digital environment (…) ističe da inicijative na poboljšanju digitalne medijske pismenosti moraju izravno uključiti nakladništvo, jer je iznimno vrijedno iskustvo nakladničke industrije nezamjenjivo u stvaranju pozitivnog i kreativnog ozračja raznolikosti mišljenja i ideja, vrijednosti, tolerancije, jednakosti, transparentnosti i općenito produktivnog dijaloga kojemu zemlje europske zajednice teže. Od nacionalnih je nakladnika u tom smislu razumno očekivati da intenzivno propituju mogućnosti razvijanja novih nakladničkih proizvoda, budući da moderno elektroničko nakladništvo ima golemu ulogu u širenju demokratske raznolikosti kroz digitalne medije, što je u skladu i s nekim temeljnim strateškim dokumentima o potrebi čuvanja i promicanja kulturne raznolikosti (UNESCO Convention on cultural diversity, 2005., A Digital Agenda for Europe, 2010. i sl.).
Kreativna industrija predstavlja smjer društvenog razvoja sa značajnim potencijalom rasta koji povezuje kulturu, umjetnost i općenito kreativnost s drugim granama gospodarstva. To je industrija koja kombinira vještine, talente i kreativnost, a ima značajan potencijal za stvaranje novih vrijednosti, radnih mjesta te značajnog profita mobilizirajući uglavnom vlastite potencijale. Razvoj kreativnih industrija iznimno je značajan za svako gospodarsko, kulturno ili zemljopisno područje. Danas se razvijenost pojedinog gospodarstva može mjeriti stupnjem razvijenosti kreativnih industrija. Poduzetnike kreativce, pa tako i nas, očekuju mnogi izazovi prilikom razvoja vlastitog posla, jer osim što moramo biti sjajni poduzetnici moramo spoznati komercijalni potencijal u vlastitoj kreativnosti.