Cjenik troškova dostave po državama

Poštanski troškovi nisu uključeni u cijenu.

Katarina Zrinski d.o.o. odašilje pošiljke putem odabranog pružatelja poštanskih i drugih usluga. Rukovanje i primopredaja pošiljaka odvija se prema Općim uvjetima poslovanja svakog pružatelja, poštanskih i drugih usluga, posebno i Katarina Zrinski ne može jamčiti ili utjecati za iste.

Katarina Zrinski d.o.o. samostalno odabire pružatelja poštanskih i dr. usluga ukoliko kupac pismeno izričito ne zatraži i ne zajamči podmirenje troškova za točno određenog pružatelja poštanske i dr. usluge.

O detaljima u vezi dostave i cijene na vaš dom ili poštanski ured možete se informirati na broj telefona: 042/241-000 kućni 1, zatražiti pismeno prilikom narudžbe na web stranicama u polju Napomena, putem e-pošte prodaja@kz.hr ili u nastavku pogledajte cjenik.

Za troškove nastale odbijanjem ili nepravovremenim preuzimanjem naručene pošiljke bit ćete terećeni prilikom ponovnog odašiljanja pošiljke ili drugim pravnim putem.

DRŽAVAIZNOS NARUDŽBE (s PDV-om)CIJENA DOSTAVE (s PDV-om)
HRVATSKAOd 0.00 kn do 300.00 kn
Iznad 301.00 kn
30,00 kn
Besplatna dostava
SLOVENIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
65,00 kn
83,00 kn
85,00 kn
BOSNA I HERCEGOVINAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
SRBIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
220,00 kn
CRNA GORAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
220,00 kn
ALBANIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
ALŽIROd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
225,00 kn
275,00 kn
400,00 kn
AUSTRALIJAOd 0.00 kn do 500.00 kn
Od 501.00 kn do 1000.00 kn
Iznad 1001.00 kn
225,00 kn
275,00 kn
400,00 kn
AUSTRIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
70,00 kn
109,00 kn
110,00 kn
AZERBAJDŽANOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
225,00 kn
275,00 kn
400,00 kn
BELGIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
70,00 kn
135,00 kn
136,00 kn
BELIZEOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
188,00 kn
225,00 kn
310,00 kn
BJELORUSIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
BUGARSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
66,00 kn
135,00 kn
135,00 kn
CIPAROd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
180,00 kn
235,00 kn
325,00 kn
ČEŠKA REPUBLIKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
60,00 kn
88,00 kn
89,00 kn
DANSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
95,00 kn
115,00 kn
140,00 kn
ESTONIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
91,00 kn
167,00 kn
169,00 kn
FINSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
125,00 kn
233,00 kn
235,00 kn
FRANCUSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
95,00 kn
120,00 kn
121,00 kn
GIBRALTAROd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
GRČKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
110,00 kn
236,00 kn
237,00 kn
IRSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
253,00 kn
255,00 kn
ISLANDOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
125,00 kn
165,00 kn
225,00 kn
ITALIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
95,00 kn
175,00 kn
176,00 kn
KOSOVOOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
1150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
LETONIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
85,00 kn
160,00 kn
161,00 kn
LIHTENŠTAJNOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
LITVAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
80,00 kn
142,00 kn
145,00 kn
LUKSEMBURGOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
115,00 kn
150,00 kn
205,00 kn
MAĐARSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
70,00 kn
80,00 kn
85,00 kn
MAKEDONIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
MALTAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
215,00 kn
300,00 kn
330,00 kn
MOLDAVIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
MONAKOOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
NIZOZEMSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
70,00 kn
129,00 kn
130,00 kn
NORVEŠKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
180,00 kn
235,00 kn
325,00 kn
NJEMAČKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
60,00 kn
114,00 kn
115,00 kn
POLJSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
60,00 kn
114,00 kn
115,00 kn
PORTUGALOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
80,00 kn
195,00 kn
197,00 kn
RUMUNJSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
71,00 kn
102,00 kn
103,00 kn
SAN MARINOOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
SLOVAČKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
70,00 kn
88,00 kn
90,00 kn
ŠPANJOLSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
115,00 kn
150,00 kn
205,00 kn
ŠVEDSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
105,00 kn
189,00 kn
190,00 kn
ŠVICARSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
125,00 kn
165,00 kn
225,00 kn
TURSKAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
UKRAJINAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
VATIKANOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
150,00 kn
175,00 kn
275,00 kn
VELIKA BRITANIJAOd 0.00 kn do 200.00 kn
Od 201.00 kn do 500.00 kn
Iznad 500.00 kn
125,00 kn
165,00 kn
225,00 kn