Cjenik troškova dostave po državama

Poštanski troškovi nisu uključeni u cijenu.

Katarina Zrinski d.o.o. odašilje pošiljke putem odabranog pružatelja poštanskih i drugih usluga. Rukovanje i primopredaja pošiljaka odvija se prema Općim uvjetima poslovanja svakog pružatelja, poštanskih i drugih usluga, posebno i Katarina Zrinski ne može jamčiti ili utjecati za iste.

Katarina Zrinski d.o.o. samostalno odabire pružatelja poštanskih i dr. usluga ukoliko kupac pismeno izričito ne zatraži i ne zajamči podmirenje troškova za točno određenog pružatelja poštanske i dr. usluge.

O detaljima u vezi dostave i cijene na vaš dom ili poštanski ured možete se informirati na broj telefona: 042/241-000 kućni 1, zatražiti pismeno prilikom narudžbe na web stranicama u polju Napomena, • e-poštom putem kontakt forme ili u nastavku pogledajte cjenik.

Za troškove nastale odbijanjem ili nepravovremenim preuzimanjem naručene pošiljke bit ćete terećeni prilikom ponovnog odašiljanja pošiljke ili drugim pravnim putem.

DRŽAVAIZNOS NARUDŽBE (s PDV-om)CIJENA DOSTAVE (s PDV-om)
HRVATSKAOd 0.00 € do 49.99 €
Iznad 50.00 €
4,50 €
Besplatna dostava
SLOVENIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
8,75 €
11,20 €
11,50 €
BOSNA I HERCEGOVINAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
22,75 €
24,00 €
29,50 €
SRBIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
22,75 €
24,00 €
29,50 €
CRNA GORAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
22,75 €
24,00 €
29,50 €
ALBANIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
36,75 €
ALŽIROd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
30,00 €
37,00 €
53,50 €
AUSTRALIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
30,00 €
37,00 €
53,50 €
AUSTRIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
14,75 €
14,75 €
AZERBAJDŽANOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
30,00 €
37,00 €
53,50 €
BELGIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
18,25 €
18,25 €
BELIZEOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
25,00 €
30,00 €
33,00 €
BJELORUSIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,25 €
37,00 €
BUGARSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,00 €
18,25 €
18,25 €
CIPAROd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
24,25 €
31,50 €
43,25 €
ČEŠKA REPUBLIKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
8,25 €
12,25 €
12,25 €
DANSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
12,75 €
15,25 €
18,75 €
ESTONIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
12,25 €
22,50 €
22,50 €
FINSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
16,75 €
31,50 €
31,50 €
FRANCUSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
12,75 €
15,25 €
18,75 €
GIBRALTAROd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
GRČKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
14,75 €
31,50 €
31,50 €
IRSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
33,75 €
33,75 €
ISLANDOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
16,75 €
22,50 €
30,00 €
ITALIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
12,75 €
23,50 €
24,25 €
KOSOVOOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
22,75 €
24,00 €
29,50 €
LATVIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
11,50 €
19,00 €
19,50 €
LETONIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
12,75 €
23,50 €
24,25 €
LIHTENŠTAJNOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
LITVAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
10,75 €
19,00 €
19,50 €
LUKSEMBURGOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
15,25 €
20,00 €
27,25 €
MAĐARSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
10,75 €
11,50 €
MAKEDONIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
MALTAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
28,75 €
40,00 €
44,50 €
MOLDAVIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
MONAKOOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
29,50 €
NIZOZEMSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
17,25 €
17,50 €
NORVEŠKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
24,25 €
31,50 €
43,25 €
NJEMAČKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
8,25 €
15,25 €
15,75 €
POLJSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
8,25 €
14,50 €
14,75 €
PORTUGALOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
10,75 €
26,00 €
27,00 €
RUMUNJSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
13,75 €
14,50 €
SAN MARINOOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
SLOVAČKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
9,50 €
12,25 €
12,25 €
ŠPANJOLSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
15,25 €
20,00 €
27,25 €
ŠVEDSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
14,50 €
27,75 €
28,00 €
ŠVICARSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
16,75 €
22,50 €
30,00 €
TURSKAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
UKRAJINAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
VATIKANOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
20,00 €
23,50 €
37,00 €
VELIKA BRITANIJAOd 0.00 € do 30.00 €
Od 30.01 € do 70.00 €
Iznad 70.00 €
16,75 €
22,50 €
30,00 €