Uvjeti poslovanja i korištenja

Predugovorna obavijest

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.mojaknjiga.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.
Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).
Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona, kataloška prodaja).
U uvjetima naručivanja i prodaje možete pronaći:

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Prodavatelj:

KATARINA ZRINSKI d.o.o. za nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: Katarina Zrinski d.o.o., Moslavačka 9, 42000 Varaždin
OIB 13653700851
PDV ID HR13653700851 upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070004900
Račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN HR0323400091110264697, SWIFT PBZGHR2X
Temeljni kapital 720.000,00 kn uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Nebojša Tepšić, Mirjana Ptiček
tel.: 042/241 000, faks: 042/241 828
internet stranica u vlasništvu prodavatelja: http://www.mojaknjiga.hr

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova predugovorna obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ova obavijest odnosi se na ugovore o kupoprodaji robe i na ugovore koji za predmet imaju digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju (kao prilog tiskanom djelu ili samostalni predmet kupoprodaje).

Ako je predmet ugovora digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju, potrošač dobiva korisnički kod koji mu omogućuje pristup digitalnom sadržaju putem internet veze i može ga instalirati. Detaljne funkcionalnosti digitalnog sadržaja, za određene operativne sustave, zaštita autorskih prava, tehnička podrška i drugo, sadržani su u ugovoru koji potrošač sklapa s Prodavateljem aktiviranjem korisničkog koda.

Prethodna obavijest

Uvjeti poslovanja Internet trgovine www.kz.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje Uvjeta poslovanja i korištenja i Općih uvjeta poslovanja.

Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja i korištenja i Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Varaždinu.

Potvrda prethodne obavijesti

Potvrdu prethodne obavijesti (Članak 44. ZZP-a) Kupac će primiti zajedno s računom za kupljenu robu.

Način i podnošenje pisanih prigovora i primjedbi

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.) možete poslati na sljedeći način:

• putem pošte na adresu: Katarina Zrinski d.o.o., 42 000 Varaždin, Moslavačka 9, Hrvatska
• putem telefaksa na broj +385 42 241 828
• putem e-pošte na e-adresu: info(at)kz.hr

ili ga možete predati u poslovnim prostorijama društva u kojima se nalazite.

Ako se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, zaposlenik društva – referent prodaje dužan je u trenutku zaprimanja pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Sukladno članku 10. stavak 5. Zakona dužni smo potvrditi primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti pismeno odgovorili u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. U svrhu toga molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti.

Ako Kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo Kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

U slučaju da koristi svoje pravo, Kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom obrascu za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na ovoj mrežnoj stranici.

Možete ga ispuniti i poslati na način da ga preuzmete, ispunite i dostavite na našu e-adresu: info(at)kz.hr. ili broj faksa.: +385 42 241 828, ili da ga jednostavno ispunite i dostavite putem ovih internet stranica. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Opći uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja primjenjuju se odredbe čl. 36. do čl. 55. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 79/2007 i 89/2009, nastavno dalje: ZZP), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu.

Korištenjem u svrhu informiranja te naručivanjem i kupnjom putem internet trgovine Mojaknjiga.hr Kupac ili Korisnik sporazumno potvrđuje pristanak na Opće uvjete poslovanja i sva aktualna pravila korištenja.

Sva prava Kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima:

Prodavatelj je Katarina Zrinski društvo s ograničenom odgovornošću, Moslavačka 9, 42 000 Varaždin, OIB:13653700851, tel.: +385 42 241 000, radnim danom od pon. – pet. od 8 do 16 sati na tel. +385 42 241 000 kućni 1, fax +385 42 241 828 ili e-pošta: prodaja(at)moja knjiga.hr.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu, a koja koristi internet stranice www.mojaknjiga.hr u svrhu dobivanja informacija i ostvarivanja kupnje i plaćanja oglašenih proizvoda. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Pravna osoba treba imati registriranu djelatnost kod nadležnog trgovačkog suda ili obrtničke komore. Svaki Kupac prilikom narudžbe mora ostaviti točne osnovne osobne podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine i usluge, te odgovara za ispravnosti istih.

Korisnik je svaka pravna i fizička osoba koja koristi internet stranice www.mojaknjiga.hr u svrhu dobivanja informacija u svrhu ostvarivanja kupnje oglašenih proizvoda.

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Fotografije i opisi
Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda, no zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda.

Cijene
Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), sa PDV-om, ako je riječ o proizvodima na koje se obračunava PDV. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave! Cijene i popusti istaknuti u internet trgovini www.kz.hr vrijede isključivo za kupnju putem ovih mrežnih stranica.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Također cijene mogu biti izražene i u euro valuti ako se za to odabere istaknuta opcija.

Naručivanje i plaćanje

Naručiti možete pisanom narudžbom putem pošte, e-pošte, telefaksa ili putem ove mrežne stranice.

Naručivanje putem internet trgovine www.mojaknjiga.hr

Naručivanje proizvoda putem ove internet trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju isključivo kroz programsko sučelje internet trgovine www.mojaknjiga.hr. Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe, te će prilikom završetka procesa kupovine na svoju prijavljenu adresu e-pošte primiti potvrdu o zaprimljenoj narudžbi i odabranom načinu plaćanja.

Nakon obrade narudžbe Kupac će primiti sljedeću obavijest o dostupnosti i otpremi proizvoda ako je odabrao plaćanje karticom ili pouzećem, odnosno ponudu sa svim potrebnim podacima i naručenim proizvodima ako je odabrao plaćanje internet bankarstvom.

Dostupnost proizvoda podložna je promjenama.

Ako Prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti narudžbu prema odabiru Kupca ili ako se radi o dužem vremenu čekanja same otpreme, dužan je o tome obavijestiti Kupca.

Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je dužan u roku od 5(pet) dana pismeno obavijestiti Prodavatelja na adresu e-pošte prodaja(at)kz.hr, da li želi prihvatiti isporuku samo dostupnih proizvoda, da li prihvaća novi rok isporuke, ili želi odustati od cjelokupne narudžbe.

Ako je Kupac narudžbu za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, platio kreditnom karticom, Prodavatelj će terećenje kartice umanjiti za vrijednost proizvoda koje ne može isporučiti ili stornirati ukupno terećenje u slučaju da je Kupac odustao od narudžbe.

Ako je Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Prodavatelja uplatnicom ili Internet bankarstvom, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

Po prodaji zalihe, a u slučaju bilo kakvog materijalnog nedostatka proizvod se neće moći zamijeniti za isti već za neki drugi proizvod iste vrijednosti ili će se Kupcu omogućiti povrat uplaćenog iznosa.

Proizvod se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Ugovor o kupnji proizvoda smatra se dovršenim kada na adresu e-pošte Kupca pristignu informacije o dostupnosti i otpremi naručenih proizvoda.

Pri samoj narudžbi Kupac će dobiti mogućnost izbora adrese za dostavu ako se ista razlikuje od registrirane adrese.

Za sve daljnje informacije stojimo vam na usluzi radnim danom od pon. – pet. od 8 do 16 sati na tel. +385 42 241 000 kućni 1, fax +385 42 241 828 ili e-pošta: prodaja(at)kz.hr.

Plaćanje

Uplata na račun podrazumijeva uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom. Nakon zaprimljene narudžbe u kojoj je odabrano takvo plaćanje, na e-adresu pristiže potvrda o obradi narudžbe u prilogu koje se nalazi ponuda za plaćanje. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u roku do pet (5) radnih dana jer će po isteku tog roka Vaša narudžba biti stornirana.

U slučaju plaćanja kreditnim karticama Visa i Mastercard sustav će Vas odvesti na sigurnosnu stranicu WebPay servisa gdje trebate popuniti sve podatke kako bi izvršili plaćanje i narudžbu do kraja.

Plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja pošiljke podrazumijeva uplatu iznosa računa u gotovini dostavljaču dostavne službe putem koje istovremeno preuzimate naručene proizvode.

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, kuni (kn).

Usluge odašiljanja i isporuka pošiljaka

Troškovi dostave proizvoda nisu uključeni u cijenu proizvoda i biti će obračunati Kupcu u procesu zaključivanja narudžbe.

Informacije u vezi dostave na kućnu adresu Kupca i njenih cijena mogu se pregledati na poveznici troškovi dostave ili putem telefona: 042/241-000 kućni 1 ili zatražiti pismeno slanjem upita putem internet trgovine ili putem e-pošte: prodaja(at)kz.hr.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije budu osigurani od oštećenja.

Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin odašilje pošiljke putem odabranog pružatelja poštanskih i drugih usluga. Rukovanje i primopredaja pošiljaka odvija se prema Općim uvjetima poslovanja svakog pružatelja poštanskih i drugih usluga posebno i Katarina Zrinski d.o.o. ne može jamčiti ili utjecati za iste. Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od Prodavatelja, isti više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s daljnjom manipulacijom i isporukom robe.

Katarina Zrinski d.o.o. samostalno odabire pružatelja poštanskih i drugih usluga ako Kupac pismeno izričito ne zatraži i ne zajamči podmirenje troškova za točno određenog pružatelja poštanske i druge usluge.

Ako Kupac nije primio robu ili obavijest o isporuci nakon što je poslana u očekivanom vremenu, Kupac mora o tome obavijestiti Prodavatelja na adresu e-pošte: prodaja(at)kz.hr, kako bi isti mogao poduzeti radnje pronalaska pošiljke ili odaslati zamjensku pošiljku.

Prodavatelj je u obvezi odašiljanja pošiljke Kupcu od trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava transakcija naplate putem interneta kod kartičnog plaćanja, odnosno nakon primitka uplate ako se radi o uplati internet bankarstvom ili nalogom za plaćanje ili nakon zaprimljene narudžbe ako se radi o plaćanju prilikom preuzimanja, pouzećem, u roku od pet (5) do deset (10) radnih dana, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana.

Ako se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod više nije dostupan ili je rasprodan, Prodavatelj je dužan o tome obavijestiti Kupca pisanim putem, a Kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora, odabrati neki drugi proizvod za koji prethodno mora potvrditi svoju suglasnost izmjene narudžbe i iznosa za naplatu ili pristati na naknadni rok za isporuku ako će proizvod uskoro biti ponovno dostupan.

Sve naručene proizvode Prodavatelj će nastojati isporučiti u jednom paketu, iznimno ako zbog stanja zaliha to neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.

Obveze prilikom otkazivanja i preuzimanja narudžbe

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupnji. Kupac može, shodno Članku 45. ZZP, otkazati narudžbu bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka naručenih proizvoda.

Narudžba se smatra se otkazanom u trenutku kada je Kupac dostavio Prodavatelju popunjen standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora na adresu e-pošte prodaja(at)kz.hr ili na Internet trgovini.

Ako je Kupac pošiljku zaprimio, povrat proizvoda mora izvršiti o svom trošku, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da Kupac dostavi obrazac za jednostrani raskid ugovora Prodavatelju, obje satrane su dužne su ispoštovati sve svoje obveze navedene u istom:

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ako Kupac nije postupio prema načinu navedenom u obrascu za jednostrani raskid ugovora Prodavatelj zadržava pravo na sljedeće uvjete:

Kupac će o otpremi narudžbe primiti pismenu obavijest o predaji pošiljke dostavnoj službi i od tog trenutka više nije moguće Prodavatelju otkazati narudžbu bez nadoknade troškova dostave. U slučaju otkazivanja narudžbe nakon predaje pošiljke dostavnoj službi, Kupac je u obvezi podmiriti iznos troškova dostave Prodavatelju.

Ako Kupac odbije primitak pošiljke ili ne preuzme pravovremeno pošiljku ili nekim propustom nije omogućio urednu dostavu, Prodavatelj zadržava pravo na nadoknadu svih nastalih troškova odašiljanja i povrata koji su vezani za tu isporuku. Kupac će biti terećen prije ponovnog odašiljanja pošiljke ili drugim pravnim putem odmah po povratu neuručene pošiljke.
Odmah po primitku vraćene pošiljke, Prodavatelj će za visinu iznosa iskazanih troškova dostave pošiljke teretiti Kupca, ako narudžbu on još nije platio, ili će zadržati visinu iznosa troškova dostave, a preostalu razliku vratiti na račun Kupca, ako je istu on prethodno platio.

Narudžba neće biti ponovno odaslana tako dugo dok, Kupac ne dostavi ispravne i potpune podatke za dostavu koje je dao prilikom narudžbe, dok ne podmiri i sve dodatno nastale troškove (povrat neuručene pošiljke, ponovno odašiljanje) o čemu će biti pismeno obaviješten odmah po povratu neuručene pošiljke.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio, a koji u roku od 8 (osam) dana postupi po pisanoj obavijesti, rok za ponovnu dostavu počinje teći od dana doplate svih dodatno nastalih troškova i smatra se da je sklopio dodatak ugovoru.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio a koji nakon te obavijesti želi odustati od narudžbe, Prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14(četrnaest) dana vratiti preostali iznos umanjen za iskazane troškove dostave i naknadno iskazane troškove povrata neuručene pošiljke.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio, a koji nakon te obavijesti iz bilo kojeg razloga ne kontaktira Prodavatelja u roku od 5 dana smatrat će se da je ugovor razvrgnut. Prodavatelj će odmah nakon tog roka, a najkasnije 14(četrnaest) dana nakon istog, vratiti preostali iznos umanjen za iskazane troškove dostave i naknadno iskazane troškove povrata neuručene pošiljke.

Kupac koji nije platio svoju narudžbu jer je prilikom sklapanje iste odabrao plaćanje pouzećem, tu narudžbu može platiti isključivo jednim od načina ponuđenih u obavijesti, uvećanu za sve dodatno nastale troškove, prije odašiljanja. Ako isto odbije ili podnese jednostrani raskid ugovora dužan je Prodavatelju nadoknaditi troškove dostave i troškove povrata neuručene pošiljke temeljem terećenja koje će primiti. Ako terećenje ne podmiri pokrenut će se ovršni postupak ili drugi pravni koraci.

Reklamacije i jamstvo