Uvjeti poslovanja i korištenja

Predugovorna obavijest

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.mojaknjiga.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije.
Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).
Obratite posebnu pozornost na razliku uvjeta koji se odnose između kupovine (ugovora) na prodajnom mjestu u trgovini i kupovine (ugovora) sklopljenog na daljinu (Internet trgovina , kupovina putem telefona, kataloška prodaja).
U uvjetima naručivanja i prodaje možete pronaći:

Prodavatelj:

KATARINA ZRINSKI d.o.o. za nakladničku djelatnost, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: Katarina Zrinski d.o.o., Moslavačka 9, 42000 Varaždin
OIB 13653700851
PDV ID HR13653700851 upisano kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem MBS 070004900
Račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Radnička cesta 50, Zagreb, IBAN HR0323400091110264697, SWIFT PBZGHR2X
Temeljni kapital 95.560,00 € uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Nebojša Tepšić, Mirjana Ptiček
tel.: 042/241 000, faks: 042/241 828
internet stranica u vlasništvu prodavatelja: https://www.mojaknjiga.hr

Pri naručivanju proizvoda sredstvima daljinske komunikacije Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 60. sukladno članku 72. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača i dostavit će se ova predugovorna obavijest i standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Ova obavijest odnosi se na ugovore o kupoprodaji robe i na ugovore koji za predmet imaju digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju (kao prilog tiskanom djelu ili samostalni predmet kupoprodaje).

Ako je predmet ugovora digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju, potrošač dobiva korisnički kod koji mu omogućuje pristup digitalnom sadržaju putem internet veze i može ga instalirati. Detaljne funkcionalnosti digitalnog sadržaja, za određene operativne sustave, zaštita autorskih prava, tehnička podrška i drugo, sadržani su u ugovoru koji potrošač sklapa s Prodavateljem aktiviranjem korisničkog koda.

Prethodna obavijest

Uvjeti poslovanja Internet trgovine www.mojaknjiga.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO) te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 88. ZZP.

Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje Uvjeta poslovanja i korištenja i Općih uvjeta poslovanja.

Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja i korištenja i Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ako to nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Varaždinu.

Način i podnošenje pisanih prigovora i primjedbi

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 19/2022.) možete poslati na sljedeći način:

• putem pošte na adresu: Katarina Zrinski d.o.o., 42 000 Varaždin, Moslavačka 9, Hrvatska
• e-poštom putem kontakt forme

ili ga možete predati u poslovnim prostorijama društva u kojima se nalazite.

Ako se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama, zaposlenik društva – referent prodaje dužan je u trenutku zaprimanja pisanim putem ovjeriti njegov primitak.

Sukladno članku 10. stavak 6. Zakona dužni smo potvrditi primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti pismeno odgovorili u roku od 15 dana od dana njegovog primitka. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača. U svrhu toga molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (Internet trgovina, kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 79. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe, uz pretpostavku da je prije toga dobio potvrdu prethodne obavijesti.

Ako Kupac s ugovorom na daljinu nije dobio potvrdu prethodne obavijesti o mogućnosti jednostranog raskida ugovora, pravo Kupca za jednostrani raskid ugovora je 12 mjeseci.

U slučaju da koristi svoje pravo, Kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 84. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 84. ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ostala prava i obveze su navedene u priloženom Standardnom Informacijskom obrascu za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi se na ovoj mrežnoj stranici.

Možete ga ispuniti i poslati na način da ga preuzmete, ispunite i dostavite na našu e-adresu navedenu u istom, ili na broj telefaksa.: +385 42 241 828, ili da ga jednostavno ispunite i dostavite putem kontakt forme ovih internet stranica. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Opći uvjeti poslovanja

Na uvjete poslovanja primjenjuju se odredbe čl. 60. do čl. 86. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine 19/2022. nastavno dalje: ZZP), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu.

Korištenjem u svrhu informiranja te naručivanjem i kupnjom putem internet trgovine Mojaknjiga.hr Kupac ili Korisnik sporazumno potvrđuje pristanak na Opće uvjete poslovanja i sva aktualna pravila korištenja.

Sva prava Kupca na reklamacije i povrate opisana su u ovim uvjetima.

Registrirani korisnici

Registriranjem na internet trgovini Mojaknjiga.hr Korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite i točne podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Za registrirane Korisnike odobravamo popust na gotovo sve cijene proizvoda osim na karte, postere, igračke, udžbenike i posebna izdanja te proizvode na akciji, sniženju ili rasprodaji.

Korisnik je dužan odmah prijaviti Prodavatelju neovlašteno korištenje njegovog računa. Prodavatelj se ne može držati odgovornim za neovlašteno korištenje računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Prodavatelj je dužan po utvrđivanju opravdanosti eventualne prijave u razumnom roku ukloniti sadržaje Korisnika koji nisu u skladu s važećim zakonima.

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima:

Prodavatelj je Katarina Zrinski društvo s ograničenom odgovornošću, Moslavačka 9, 42 000 Varaždin, OIB:13653700851, tel.: +385 42 241 000, radnim danom od pon. – pet. od 8 do 16 sati na tel. +385 42 241 000 kućni 1, fax +385 42 241 828, e-pošta.

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske ili u inozemstvu, a koja koristi internet stranice www.mojaknjiga.hr u svrhu dobivanja informacija i ostvarivanja kupnje i plaćanja oglašenih proizvoda. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Pravna osoba treba imati registriranu djelatnost kod nadležnog trgovačkog suda ili obrtničke komore. Svaki Kupac prilikom narudžbe mora ostaviti točne osnovne osobne podatke koji su potrebni za izvršenje kupovine i usluge, te odgovara za ispravnosti istih.

Korisnik je svaka pravna i fizička osoba koja koristi internet stranice www.mojaknjiga.hr u svrhu dobivanja informacija u svrhu ostvarivanja kupnje oglašenih proizvoda.

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Fotografije i opisi
Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda, no zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji, te reklamnom prikazu proizvoda.

Cijene
Sve cijene izražene su u eurima, kao služebnoj valuti, sa PDV-om, ako je riječ o proizvodima na koje se obračunava PDV.

Prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, od 5.9.2022. do 31.12.2023., cijene proizvoda i drugih novčanih vrijednosti, iskazivat će se dvojno, u kuni i u euru, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz ovoga zakona.
Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Cijene, uvjeti plaćanja, akcijske ponude i sve ponude ostalih posebnih oblika prodaje vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave! Cijene i popusti istaknuti u internet trgovini Mojaknjiga.hr vrijede isključivo za kupnju putem ovih mrežnih stranica.

U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Prema novom Zakonu o zaštiti potrošača, a za vrijeme trajanja psebnih oblika prodaje, objavljujemo samo dvije cijene: cijenu za vrijeme trajanja posebnog oblika prodaje (akcije, raspodaje ili sniženja) i najnižu cijenu koja se primjenjivala za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika koja će se označavati skraćenim nazivom: NC u 30 dana.

Naručivanje i plaćanje

Naručiti možete pisanom narudžbom putem pošte, e-pošte, telefaksa ili putem ove mrežne stranice.

Za registrirane Korisnike odobravamo popust u visini od 10% na sve cijene proizvoda osim na karte, postere i igračke te proizvode na akciji, sniženju ili rasprodaji.

Naručivanje putem internet trgovine www.mojaknjiga.hr

Naručivanje proizvoda putem ove internet trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Proizvodi se naručuju isključivo kroz programsko sučelje internet trgovine www.mojaknjiga.hr. Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe, te će prilikom završetka procesa kupovine na svoju prijavljenu adresu e-pošte primiti potvrdu o zaprimljenoj narudžbi i odabranom načinu plaćanja.

Nakon obrade narudžbe Kupac će primiti sljedeću obavijest o dostupnosti i otpremi proizvoda ako je odabrao plaćanje karticom ili pouzećem, odnosno ponudu sa svim potrebnim podacima i naručenim proizvodima ako je odabrao plaćanje internet bankarstvom.

Dostupnost proizvoda podložna je promjenama.

Ako Prodavatelj eventualno nije u mogućnosti isporučiti narudžbu prema odabiru Kupca ili ako se radi o dužem vremenu čekanja same otpreme, dužan je o tome obavijestiti Kupca.

Po dobivanju takve obavijesti od Prodavatelja, Kupac je dužan u roku od 5(pet) dana pismeno obavijestiti Prodavatelja na adresu e-pošte prodaja(at)mojaknjiga.hr, da li želi prihvatiti isporuku samo dostupnih proizvoda, da li prihvaća novi rok isporuke, ili želi odustati od cjelokupne narudžbe.

Ako je Kupac narudžbu za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, platio kreditnom karticom, Prodavatelj će terećenje kartice umanjiti za vrijednost proizvoda koje ne može isporučiti ili stornirati ukupno terećenje u slučaju da je Kupac odustao od narudžbe.

Ako je Kupac iznos narudžbe za proizvode kojih nema na skladištu dobavljača, uplatio na poslovni račun Prodavatelja uplatnicom ili Internet bankarstvom, Prodavatelj će mu odmah vratiti iznos vrijednosti proizvoda koje ne može isporučiti ili ukupno uplaćeni iznos u slučaju da je Kupac odustao od kompletne narudžbe.

Po prodaji zalihe, a u slučaju bilo kakvog materijalnog nedostatka proizvod se neće moći zamijeniti za isti već za neki drugi proizvod iste vrijednosti ili će se Kupcu omogućiti povrat uplaćenog iznosa.

Proizvod se smatra naručenom u trenutku kada Kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Ugovor o kupnji proizvoda smatra se dovršenim kada na adresu e-pošte Kupca pristignu informacije o dostupnosti i otpremi naručenih proizvoda.

Pri samoj narudžbi Kupac će dobiti mogućnost izbora adrese za dostavu ako se ista razlikuje od registrirane adrese.

Za sve daljnje informacije stojimo vam na usluzi radnim danom od pon. – pet. od 8 do 16 sati na tel. +385 42 241 000 kućni 1, fax +385 42 241 828 ili e-pošta.

Plaćanje

Uplata na račun podrazumijeva uplatu općom uplatnicom ili internet bankarstvom. Nakon zaprimljene narudžbe u kojoj je odabrano takvo plaćanje, na e-adresu pristiže potvrda o obradi narudžbe u prilogu koje se nalazi ponuda za plaćanje. Molimo Vas da svoju uplatu izvršite u roku do pet (5) radnih dana jer će po isteku tog roka Vaša narudžba biti stornirana.

U slučaju plaćanja kreditnim karticama Visa i Mastercard sustav će Vas odvesti na sigurnosnu stranicu WebPay servisa gdje trebate popuniti sve podatke kako bi izvršili plaćanje i narudžbu do kraja.

Plaćanje pouzećem prilikom preuzimanja pošiljke podrazumijeva uplatu iznosa računa u gotovini dostavljaču dostavne službe putem koje istovremeno preuzimate naručene proizvode.

Sva plaćanja biti će izvršena u eurima.

Usluge odašiljanja i isporuka pošiljaka

Troškovi dostave

Troškovi dostave proizvoda na kućnu adresu za Kupce fizičke osobe, građane, nisu uključeni u cijenu proizvoda i biti će obračunati u procesu zaključivanja narudžbe prema cjeniku na poveznici troškovi dostave.

Za Kupce, pravne osobe koji kupuju prema proizvode po posebnim uvjetima, informacije u vezi cijena dostave mogu se zatražiti putem telefona: 042/241-000 kućni 1 ili pismeno slanjem upita putem kontakt forme ove internet trgovine.

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije budu osigurani od oštećenja.

Katarina Zrinski d.o.o. Varaždin odašilje pošiljke putem odabranog pružatelja poštanskih i drugih usluga. Rukovanje i primopredaja pošiljaka odvija se prema Općim uvjetima poslovanja svakog pružatelja poštanskih i drugih usluga posebno i Katarina Zrinski d.o.o. ne može jamčiti ili utjecati za iste. Nakon što dostavljač (tvrtka koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od Prodavatelja, isti više nije odgovoran za daljnji tijek isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi s daljnjom manipulacijom i isporukom robe.

Katarina Zrinski d.o.o. samostalno odabire pružatelja poštanskih i drugih usluga ako Kupac pismeno izričito ne zatraži i ne zajamči podmirenje troškova za točno određenog pružatelja poštanske i druge usluge.

Ako Kupac nije primio robu ili obavijest o isporuci nakon što je poslana u očekivanom vremenu, Kupac mora o tome obavijestiti Prodavatelja na adresu e-pošte: prodaja(at)mojaknjiga.hr, kako bi isti mogao poduzeti radnje pronalaska pošiljke ili odaslati zamjensku pošiljku.

Prodavatelj je u obvezi odašiljanja pošiljke Kupcu od trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava transakcija naplate putem interneta kod kartičnog plaćanja, odnosno nakon primitka uplate ako se radi o uplati internet bankarstvom ili nalogom za plaćanje ili nakon zaprimljene narudžbe ako se radi o plaćanju prilikom preuzimanja, pouzećem, u roku od pet (5) do deset (10) radnih dana, a najkasnije u zakonom propisanom roku od 30 dana.

Ako se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvod više nije dostupan ili je rasprodan, Prodavatelj je dužan o tome obavijestiti Kupca pisanim putem, a Kupac ima pravo odustati od narudžbe/ugovora, odabrati neki drugi proizvod za koji prethodno mora potvrditi svoju suglasnost izmjene narudžbe i iznosa za naplatu ili pristati na naknadni rok za isporuku ako će proizvod uskoro biti ponovno dostupan.

Sve naručene proizvode Prodavatelj će nastojati isporučiti u jednom paketu, iznimno ako zbog stanja zaliha to neće biti moguće, Prodavatelj zadržava pravo isporuke u više pošiljaka.

Obveze prilikom otkazivanja i preuzimanja narudžbe

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupnji. Kupac može, shodno Članku 79. ZZP, otkazati narudžbu bez navođenja razloga u roku od četrnaest (14) dana od dana primitka naručenih proizvoda.

Narudžba se smatra otkazanom u trenutku kada je Kupac dostavio Prodavatelju popunjen standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora na adresu e-pošte prodaja(at)mojaknjiga.hr ili na Internet trgovini.

Ako je Kupac pošiljku zaprimio, povrat proizvoda mora izvršiti o svom trošku, bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da Kupac dostavi obrazac za jednostrani raskid ugovora Prodavatelju, obje strane su dužne su ispoštovati sve svoje obveze navedene u istom:

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ako Kupac nije postupio prema načinu navedenom u obrascu za jednostrani raskid ugovora Prodavatelj zadržava pravo na sljedeće uvjete:

Kupac će o otpremi narudžbe primiti pismenu obavijest o predaji pošiljke dostavnoj službi i od tog trenutka više nije moguće Prodavatelju otkazati narudžbu bez nadoknade troškova dostave. U slučaju otkazivanja narudžbe nakon predaje pošiljke dostavnoj službi, Kupac je u obvezi podmiriti iznos troškova dostave Prodavatelju.

Ako Kupac odbije primitak pošiljke ili ne preuzme pravovremeno pošiljku ili nekim propustom nije omogućio urednu dostavu, Prodavatelj zadržava pravo na nadoknadu svih nastalih troškova odašiljanja i povrata koji su vezani za tu isporuku. Kupac će biti terećen prije ponovnog odašiljanja pošiljke ili drugim pravnim putem odmah po povratu neuručene pošiljke.
Odmah po primitku vraćene pošiljke, Prodavatelj će za visinu iznosa iskazanih troškova dostave pošiljke teretiti Kupca, ako narudžbu on još nije platio, ili će zadržati visinu iznosa troškova dostave, a preostalu razliku vratiti na račun Kupca, ako je istu on prethodno platio.

Narudžba neće biti ponovno odaslana tako dugo dok, Kupac ne dostavi ispravne i potpune podatke za dostavu koje je dao prilikom narudžbe, dok ne podmiri i sve dodatno nastale troškove (povrat neuručene pošiljke, ponovno odašiljanje) o čemu će biti pismeno obaviješten odmah po povratu neuručene pošiljke.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio, a koji u roku od 8 (osam) dana postupi po pisanoj obavijesti, rok za ponovnu dostavu počinje teći od dana doplate svih dodatno nastalih troškova i smatra se da je sklopio dodatak ugovoru.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio a koji nakon te obavijesti želi odustati od narudžbe, Prodavatelj će odmah, a najkasnije u roku od 14(četrnaest) dana vratiti preostali iznos umanjen za iskazane troškove dostave i naknadno iskazane troškove povrata neuručene pošiljke.

Kupac koji je narudžbu prethodno platio, a koji nakon te obavijesti iz bilo kojeg razloga ne kontaktira Prodavatelja u roku od 5 dana smatrat će se da je ugovor razvrgnut. Prodavatelj će odmah nakon tog roka, a najkasnije 14(četrnaest) dana nakon istog, vratiti preostali iznos umanjen za iskazane troškove dostave i naknadno iskazane troškove povrata neuručene pošiljke.

Kupac koji nije platio svoju narudžbu jer je prilikom sklapanje iste odabrao plaćanje pouzećem, tu narudžbu može platiti isključivo jednim od načina ponuđenih u obavijesti, uvećanu za sve dodatno nastale troškove, prije odašiljanja. Ako isto odbije ili podnese jednostrani raskid ugovora dužan je Prodavatelju nadoknaditi troškove dostave i troškove povrata neuručene pošiljke temeljem terećenja koje će primiti. Ako terećenje ne podmiri pokrenut će se ovršni postupak ili drugi pravni koraci.

Reklamacije i jamstvo

Reklamacije primljene pošiljke proizvoda

Reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun.

Zamjena neispravnih proizvoda i reklamacije uvažavaju se u roku 2 dana od dana primitka pošiljke. Kupljene proizvode Kupac mora vratiti neoštećenu preporučenom pošiljkom na adresu: Katarina Zrinski d.o.o., Moslavačka 9, 42000 Varaždin, Hrvatska, a popratni opis reklamacije dostaviti na adresu e-pošte putem kontakt forme.

Ako sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada je Kupac obaviješten da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, Kupac može vratiti pošiljku, a Prodavatelj će ispravni proizvod poslati Kupcu o svojem trošku.

Nakon primitka reklamiranih proizvoda i provjere stanja ispravnosti iz opisa reklamacije Kupca, Prodavatelj se obvezuje zamijeniti proizvod za ispravni o svojem trošku ili ako zamjenski proizvod nije više dostupan, vratiti iznos uplaćenih sredstva vrijednosti reklamiranih proizvoda i troškova dostave, u roku od 30 dana od pismene obavijesti o raskidu ugovora na broj tekućeg/transakcijskog računa Kupca koji će mu isti na zahtjev dostaviti.

Za proizvode koje Kupac kupi od Prodavatelja, a koji su sniženi zbog oštećenja koje je navedeno u opisu i prikazu proizvoda, Kupac nema pravo reklamacije niti povrata.

Kupac je dužan u trenutku preuzimanja pošiljke od dostavljača provjeriti eventualna oštećenja te ih pritom odmah reklamirati dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju Kupac treba odmah obavijestiti djelatnike Internet trgovine www.mojaknjiga.hr.

Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni. Proizvode u zaštitnoj folijom ili zalijepljenim dijelovima (na primjer knjige, audio i video zapise, CD, DVD i dr.) možete vratiti samo u neotvorenoj sigurnosnoj foliji odnosno neotvorenom originalnom pakiranju. Ovo jamstvo povrata ne odnosi se na digitalne proizvode (e-knjige) koji nisu isporučeni na opipljivom mediju (npr. na CD-u ili DVD-u).

Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Za pomoć oko rješavanja reklamacije stojimo vam na usluzi radnim danom od pon. – pet. od 8 do 16 sati na tel. +385 42 241 000 kućni 1, fax +385 42 241 828 ili e-pošta

Prodavatelj i Kupac će moguće sporove nastojati riješiti sporazumno. U slučaju spora pred sudom nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u primjenu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Kupac će uz račun primiti jamstveni list, na kojemu će biti navedeni uvjeti jamstva za one proizvode na koje vrijede uvjeti jamstva. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list cijelo vrijeme jamstvenog perioda.

Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pravila privatnosti i zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka i politika privatnosti

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu prijave Korisnika na korisnički račun (registrirani korisnici) internet stranice www.mojaknjiga.hr odnosno u procesu prijave Korisnika primatelja novosti o proizvodima i knjigama, akcijama i drugim promotivnim porukama internet stranice www.mojknjiga.hr. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio općih Uvjeta poslovanja i korištenja Katarine Zrinski d.o.o.

Katarina Zrinski d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.mojknjiga.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika. Ovim je dokumentom opisano kako voditelj obrade Katarina zrinski d.o.o. Varaždin, Moslavačka 9 (u daljnjem tekstu Katarina Zrinski) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci internet stranice www.mojknjiga.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji novosti (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Katarina Zrinski d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati poruku na e-adresu putem kontakt forme.

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici www.mojknjiga.hr od strane Korisnika primatelja novosti, Kupac odnosno

Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo putem Internet stranica www.mojknjiga.hr?

Prilikom registracije Korisnika za Kupca Internet stranice, Katarina Zrinski će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-adresa, telefonski broj, korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja novosti – promotivnih poruka o proizvodima i akcijama Katarina Zrinski će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: adresu e-pošte.

Putem oblika komunikacije koji je dostupan pod odjeljkom “Kontakt” na Internet stranici možemo također prikupljati vaše osobne podatke poput: imena, e-adrese, telefonskog broja. Vi također možete dobrovoljno dati i ostale podatke koji su povezani s vama i vašim upitima ili komentarima. Međutim, molimo vas da navodite samo potrebne osobne podatke koji su dovoljni kako bi vam pružili odgovarajuće odgovore na vaše upite i komentare.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu www.mojknjiga.hr informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije odabrane klikom stranicama Katarina Zrinski koje su vam prikazane. Katarina Zrinski preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice www.mojknjiga.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom godišnje).

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?

Vaše osobne podatke koristimo kako bi:
(1) odgovorili na vaše komentare ili upite;
(2) obradili vašu internet kupovinu (ugovor);
(3) provjerili autentičnosti Kupaca;
(4) dostavili robu Kupcu;
(5) unaprijedili Internet stranicu, ujedno i ojačali korisničko iskustvo te
(6) dijagnosticirali probleme s našim računalnim serverima;
(7) koristili za eventualne pravne postupke.

Ako ne želite dati svoje osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti pružiti navedene usluge.

Katarina Zrinski prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja novosti o proizvodima i knjigama, posebnim ponudama (akcijama, sniženjima i dr.), promocijama, seminarima, sajmovima i dr. u svrhu slanja promotivnih poruka, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima i to putem e-adrese, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Obrada osobnih podataka prema propisima EU i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka sukladna je ako:
• ste pristali na obradu (privola),
• je potrebna za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
• je potrebna radi ispunjavanja zakonskih obveza,
• postoji legitimni interes tvrtke Katarine Zrinski d.o.o. u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
• je potrebno u pravne svrhe.

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta i Uvjeta poslovanja i korištenja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru Kupca na Internet stranici, a koji je sadržan u Uvjetima poslovanja i korištenja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

Korisnik koji se prijavljuje za primanje novosti o proizvodima i akcijama i dr. promotivnih poruka unosom svojih podataka na Internet stranici www.mojknjiga.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti e-adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu info(at)kz.hr.

S kojim primateljima Katarina Zrinski dijeli osobne podatke?

Katarina Zrinski neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima niže navedenim i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Katarina Zrinski će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke s trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova a to su:

1) Pružateljima usluga dostave/distribucije robe s kojima ima ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte, sms poruka i e-pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2) Pružatelji usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte radi oglašavanja i analiziranja upotrebe naših internet mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja. Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge.

Prilikom prijave putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, Katarina Zrinski ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama

Katarina Zrinski ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja i ne obrađuje broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke već za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Katarina Zrinski stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.
Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka vezanih za servis E to mi treba Raiffeisen banke na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Katarina Zrinski pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Katarina Zrinski pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja novosti (promotivnih poruka) na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj korisnički račun“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Katarinom Zrinski.

Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Katarine Zrinski cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e- poruke na e-adresu: info(at)kz.hr.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail info(at)kz.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja osim onih po zakonima RH.

Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za odjavu/ brisanje u svakoj poslanoj novosti koju primi od Katarina Zrinski putem e-pošte odnosno može poslati e-poruku na e-adresu info(at)kz.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu vaših osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu: info(at)kz.hr. Imate pravo i na prijavu nadzornom tijelu RH.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Katarina Zrinski odvija sigurnim protokolom.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Katarine zrinski i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Skupljanje i obrada osobnih podataka uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka klijenta trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Zaštitu podataka Katarina Zrinski uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti siguran. Kao posljedica toga, iako Katarina Zrinski provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice Katarina Zrinski te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, Katarina Zrinski može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici Katarina Zrinski. Zato Katarina Zrinski poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti. Ako se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Katarina Zrinski. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Katarina Zrinski.

Nastavak uporabe Internetske stranice Katarina Zrinski strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na Internet stranici Katarina Zrinski na razne načine npr. kako bi Internet stranica Katarine Zrinski funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji internet stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava internet stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali Korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija Korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja internet preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) – Ostaju u vašem internet pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Katarina Zrinski koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete stranicu.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s internet stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju internet stranicama da spreme podatke koji se koriste kada Korisnik ponovno posjeti internet stranicu.

Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji Korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane Katarine Zrinski, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja Korisnika i marketinške svrhe.

Što možete učiniti?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

Ako odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na Internet stranici.

Ograničenja ili blokiranja pristupu Internet stranici zbog zlouporaba Uvjeta korištenja

U slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja, a naročito u slučaju korištenja Internet stranica Katarine Zrinski ili pojedinih dijelova te stranice u svrhe koje nisu dopuštene, pristup Internet stranici može se ograničiti ili blokirati.
Katarina Zrinski općenito zadržava pravo djelomične ili potpune izmjene, blokiranja ili prekida svojih Internet stranica ili njezinog sadržaja u svako doba i bez razloga.

Klauzula o izuzimanju

Ništetnost ili proglašenje ništetnom odlukom suda neke odredbe ovih Uvjeta korištenja Internet stranice nema pravnih posljedica na valjanost ostalih odredbi.

Izbor prava, međunarodne i mjesne nadležnosti

Za korištenje Internet stanica Katarine Zrinski i ovih Uvjeta poslovanja i korištenja mjerodavno je hrvatsko pravo. Ako nije drugačije određeno propisom, hrvatski sudovi imaju isključivu stvarnu i mjesnu nadležnost u sporovima proizašlim i povezanim s korištenjem Internet stranica Katarine Zrinski, Mojaknkjiga.hr ili ovih Uvjeta poslovanja i korištenja.

Modificiranje uvjeta korištenja

Prodavatelj zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira uvjete korištenja. O važnim promjenama i dopunama može obavijestiti Korisnike putem e-pošte ili objavljivanjem na ovim mrežnim stranicama. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na internet stranicama www.mojaknjga.hr smatra se da ste upoznati s najnovijim uvjetima korištenja. Sve upite koji se odnose na ove uvjete korištenja možete uputiti na e-adresu putem kontakt forme.

Ugodnu kupovinu želi vam Katarina Zrinski!